Dietister är en yrkesgrupp med rätt till legitimation, som med stöd av akademisk utbildning och klinisk träning är unikt kvalificerad att bidra till vården vid prevention och behandling av nutritionsrelaterade tillstånd. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det dietistens skyldighet att arbeta efter både vetenskap och beprövad erfarenhet. Leg. dietister har journalplikt och står under socialstyrelsens kontroll samt följer patientjournallagen och sekretesslagen.

Läs mer om legitimaton på socialstyrelsens hemsida.